Provádíme komplexní služby v oblastech katastru nemovitostí a inženýrské geodézie.

GEOBRNO
Katastr nemovitostí

 • geometrické plány pro dělení pozemků
 • geometrické plány pro vyznačení novostavby nebo přístavby do katastru
 • geometrické plány pro vyznačení rozestavěné stavby do katastru
 • geometrické plány pro vymezení rozsahu věcného břemene
 • vytyčení hranic pozemku
 • konzultace a součinnost při vkladu nebo zápisu do katastru nemovitostí

 • GEOBRNO Inženýrská geodézie

 • účelové mapy 2D, 3D
 • zaměření podkladu pro projekt
 • vytyčení tras inženýrských sítí
 • zaměření inženýrských sítí a zpracování dokumentace pro správce sítí
 • vytyčování stavebních objektů
 • výpočet kubatur
 • zaměření a zpracování dokumentace skutečného provedení

 • Kompletní geodetické práce pro stavebníky

  Nejsme plátci DPH